Proponujemy kursy w grupach 4 - 8 osobowych, a także zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania Słuchacza.

Podczas zajęć, kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Każde zajęcia rozpoczynamy od szybkiej powtórki słownictwa, którego nauczyliśmy się do tej pory. W grupach najmłodszych wiekowo, poprzez piosenki, gry, zabawy, a także wykorzystując tablicę interaktywną skupiamy się na rozwijaniu mówienia i rozumienia ze słuchu, pozwalając, by na kolejnym etapie nauki dołączyły do nich czytanie i pisanie.

cennik_link.gif

Nauka w ABCteach opiera się na zasadzie, że odrobina współzawodnictwa nikomu nie zaszkodziła. Dlatego nasi uczniowie przez cały rok szkolny zdobywają punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ukoronowaniem ciężkiej pracy są nagrody niespodzianki na koniec roku.

Płatności można dokonywać za cały rok z góry, za semestr, w dwóch, czterech bądź ośmiu ratach (do 10-go każdego miesiąca, począwszy od 10 października).

Przysługujące zniżki:

  • Dla kontynuujących - dla uczących się w ABCteach co najmniej rok – 50 zł na semestr

  • Rodzinna – dla kolejnej osoby z rodziny, zapisującej się na kurs w ABCteach - 50 zł na semestr.